Име* Съобщение*
За запитвания и заявки: ЕМ-ТРЕЙД ООД

Южна индустриална зона, местност "Балакли“
ПК 6300, гр. Хасково, Област Хасково, България
+359 38 660765; +359 38 660766; +359 38 660767
office@em-trade.com
Фирма
Е-поща*
За България:
Петър Петров
+359 878 446066
+359 884 494669
office@em-trade.com


Христо Миков
+359 886 003121
+359 878 103121
hmikov@em-trade.com
Телефон Въведете кода*
Captcha

Производител: СИЛПА ООД

3600 гр. Лом, област Монтана, България
ул. „Лудовико Миланези“ № 24
пощенска кутия № 25
тел.: +359 971 64 120
цех Конвектори: +359 878 446 099
магазин СИЛПА: +359 884 213 050
логистика: +359 885 434 696
k.ivanov@p-cautomotive.bg