Продуктите от пластмаса са предназначени предимно за климатизационната промишленост: табла за управление, копчета за настройка, решетки, конзоли, капаци, капачета, вратички, светловоди, прозорчета и др., както за газовите бойлери - за износ, така и за фирменото производство на вентилконвектори.

Суровините за производството се осигуряват само от доставчици с утвърдено високо ниво на качество на продукцията си.