Машините за шприцване на пластмаса са 6 хидравлични преси със сила от 80 до 600 тона, оборудвани със станции за поддържане на работните температури на инструментите, ЦПУ и устройства за предварителна подготовка (сушене) на суровината - пластмасовите гранули.

Някои от машините са оборудвани с роботи и транспортни ленти, което подобрява скоростта, прецизността на работа, както и чистотата на готовите изделия.

Инструменталната екипировка е разработена и предоставена от клиента.

Цехът за производство  на пластмасови изделия разполага с две мелници за рециклиране на пластмасови отпадъци чрез смилане и повторно използваене на получените гранули.