Линията е производство на O.M.S.A. s.r.l. Италия. Основни характеристики на линията са:

- максимални габарити на боядисвания детайл (ш, в, д) : 600/1500/1200 мм
- максимално тегло на детайла: 40 кг
- максимална температура на пещта: 280 ºС
- скорост на поточната линия: до 2 м/мин

Почистването и обезмасляването на изделията се осъществява в камери за предварителна обработка на 3 фази: обезмасляване, измиване и фосфатиране. Следва изсушаване на заготовките, електростатично прахово боядисване и изпичане на боята. Високото качество на праховото покритие се гарантира от съоръженията за нанасяне на фирмата „ZEUS” – лидер в областта на тяхното проектиране и производство. Осъществява се непрекъснат контрол на всички параметри на процеса: киселинност и температура на разтворите, киселинност на водата, температура на сушене и изпичане на прахово-полимерното покритие и др., с цел гарантиране на постоянно качество на продукта. Производителността на автоматичната линия е висока, което позволява поемането на поръчки за прахово-полимерно покритие с два цвята за продукти извън производствената листа на „Силпа” ООД.