Стационарни и подвижни апарати "SP" за електросъпротивително заваряване с охладителни инсталации. Робот с ЦПУ "Fanuc" с възможност за последователно заваряване на два различни модела.