Вентилаторният конвектор “KLIMA 2000” е подходящ за всякакъв вид отоплителна/климатична инстал­­­ация, където топлоносителят в системата е вода. Като източник на топла вода могат да се използват всички познати агрегати като котли на твърдо, течно или газообразно гориво, камини с водна риза, термопомпи с водно или въздушно охлаждане.  

Едни от най-икономичните агрегати за топла или студена вода работят в температурен баланс на системата 50/40 °С в режим на отопление и 7/12 °С в режим на охлаждане. Високата ефективност на вен­тилаторния конвектор “KLIMA 2000” се запазва дори при тези условия на работа. Имено тази ефективност ни позволява да използваме геотермални източници на топла или студена вода, дори без наличието на какъвто и да е агрегат.

Друго предимство на конвектора сравнен с останалите топлообменници от типа "вода-въздух" е около 10 пъти по-малкия воден обем. Това води до по-добра динамичност и значителни икономии в процеса на експлоатация на системата.

Вентилаторният конвектор “KLIMA 2000” съчетава в себе си топлина и студ в едно тяло, използвайки една и съща тръбна разводка и един и същи топлоносител.
Инвестирайки във вентилаторния конвектор “KLIMA 2000” Вие се възползвате от възможността да климатизирате Вашето жилище, търговски обект или офис, като използвате най-икономичния агрегат или източник на топла или студена вода.
Притежавайки вентилаторния конвектор “KLIMA 2000”, Вие се наслаждавате на безшумна работа, елегантен дизайн и удобство при експлоатацията му.