MV

MVB

IV

 

             M - Мантия
             V - Вертикален

 

 

            M - Мантия
            V - Вертикален
            B - Челно засмукване

 

 

              I - За вграждане
              V - Вертикален

 

MОB

 

            M - Мантия
            O - Хоризонтален

 

            M - Мантия
            O - Хоризонтален
            B - Челно засмукване

 

             I - За вграждане
             O - Хоризонтален